WhatsApp Image 2020-06-10 at 12.40.35 (1)

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym

Jednostka: Przedszkole nr 2 (SMOLNA) WAŻNA INFORMACJA: Rodzice kandydatów zakwalifikowanych są zobowiązani do potwierdzenia woli uczęszczania do jednostki w terminie do 2020-06-19 godz. 12:00. Brak potwierdzenia we wskazanym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w jednostce. RODZICE, KTÓRZY NIE ZŁOŻYLI WNIOSKU W PRZEDSZKOLU NR 2 PROSZENI SĄ O DOSTARCZENIE DOKUMENTU. Minimalna ilość punktów do więcej….

Wesołych Świąt życzenia

OGŁOSZENIE – NABÓR

10.06.2020 o godzinie 12:00 na stronie internetowej naszej placówki oraz na drzwiach wejściowych przedszkola zostanie podana lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym. Rodzic dziecka zakwalifikowanego dostarcza do przedszkola potwierdzenie woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w dniach 12.06 od godziny 12:00 do 19.06 do godziny 12:00. Treść oświadczenia. Potwierdzam wolę przyjęcia mojego dziecka…………………………………………. więcej….

Wesołych Świąt życzenia

Zmiana organizacji pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach w lipcu i sierpniu 2020r. Zamiast tzw. dyżurów wakacyjnych, sześć tygodni pracy placówki.

W trosce o bezpieczeństwo dzieci następuje zmiana organizacji pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach w lipcu i sierpniu 2020 r. Dotychczas stosowana organizacja tzw. dyżurów wakacyjnych, wiążąca się z przemieszczaniem dzieci między placówkami, zwiększałaby niebezpieczeństwo zarażenia koronawirusem. W związku z tym, w celu zapewnienie dzieciom i nauczycielom bezpieczeństwa, przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach nie będą więcej….

Wesołych Świąt życzenia

Zarządzenie dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10 w Rybniku z dnia 25 maja 2020 roku.

Zarządzenie dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10 w Rybniku z dnia 25 maja 2020 roku w sprawie wprowadzenia „Procedur bezpieczeństwa w okresie obowiązywania stanu epidemii” Działając na podstawie:  wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 roku dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad więcej….

Wesołych Świąt życzenia

Drodzy Rodzice!

W związku z wiadomością uzyskaną od Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku, iż “nie rekomenduje” on otwarcia żłobków i przedszkoli w Rybniku i okolicy, do 30 maja br. nie zostaną wznowione zajęcia dla dzieci w żłobkach miejskich, przedszkolach oraz zajęcia opiekuńcze dla dzieci z klas I-III. Decyzja o ewentualnym otwarciu placówek od 1 czerwca zostanie poprzedzona więcej….

Wesołych Świąt życzenia

INFORMACJE DOTYCZĄCE REKRUTACJI NA NOWY ROK SZKOLNY 2020/2021

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ SKŁADANIA DOKUMENTÓW NA NOWYROK SZKOLNY 2020/2021 1.Składanie wniosku wraz z załącznikami od 26.05.2020 godz. 9.00 do 04.06.2020r. do godz. 15.00 2.Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 10.06.2020 r. godz. 12.00 3.Potwierdzenie przez rodziców/ opiekunów prawnych kandydata woli przyjęcia do przedszkola od 12.06. godz. 12.00 do 19.06.2020r.do godz. 12.00 więcej….

Wesołych Świąt życzenia

DECYZJA PREZYDENTA W SPRAWIE OTWARCIA PRZEDSZKOLA.

Szanowni Państwo! Mając na uwadze niekorzystną sytuację epidemiologiczną dotyczącą zakażeń SARS-CO-2 na terenie Rybnika i okolic Prezydent Miasta w porozumieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Rybniku, podjął decyzję, że przedszkola i żłobki prowadzone przez Miasto Rybnik nie zostaną otwarte przed 25 maja. O kolejnych decyzjach będziemy państwa informować na bieżąco.