Dyrekcja

DYREKTOR

Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 10 w Rybniku

mgr Ewa Jankowska

__________________________________________________

WICEDYREKTOR

Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 10 w Rybniku

mgr Małgorzata Ucher

__________________________________________________

WICEDYREKTOR

Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 10 w Rybniku
mgr Barbara Karpiak