O przedszkolu

Przedszkole mieści się w śródmieściu, w dzielnicy Rybnik – Smolna, w bezpośrednim sąsiedztwie Szkoły Podstawowej Nr 2. Posiadamy dobre warunki lokalowe, budynek jest dwupiętrowy, mieszczą się w nim 4 sale do zajęć. Każda z nich wyposażona jest w środki dydaktyczne, zabawki oraz nowe meble. Na terenie przedszkola znajduje się plac zabaw, z piaskownicą, oraz sprzętami do zabaw.

Posiadamy około 100 miejsc w czterech grupach wiekowych. Jest to przyjazne przedszkole, proekologiczne, otwarte na potrzeby dzieci i uwzględniające rozwój aktywności twórczej dziecka. Personel placówki stanowi kadra pedagogiczna z wyższym wykształceniem. Nauczycielki stale podnoszą swoje kwalifikacje, poprzez udział w różnego rodzaju szkoleniach, oraz zdobywają kolejne stopnie awansu zawodowego. Personel techniczny dba o racjonalne żywienie i czystość w otoczeniu dzieci, współtworzy z nauczycielkami atmosferę przyjazną i bezpieczną dla wychowanków.

W NASZYM PRZEDSZKOLU PRĘŻNIE DZIAŁAJĄ TAKŻE KOŁA ZAINTERESOWAŃ DLA NAJMŁODSZYCH.

DZIĘKI NIM DZIECI MOGĄ JESZCZE BARDZIEJ ROZWIJAĆ SWOJE MOCNE STRONY, LUB PRACOWAĆ NAD SŁABSZYMI.

A SZEROKI WACHLARZ TEMATYCZNY GWARANTUJE :
dla każdego coś fajnego ;-)”

 

dziecko

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

Podstawa programowa realizowana jest w godzinach od 8.00 – 13.00

ZAGOSPODAROWANIE CZASU PRZEBYWANIA DZIECI W PRZEDSZKOLU

 

I

co najmniej 1/5 czasu

6.30 –   8.00

15.00 – 16.30

Zabawy dowolne przy niewielkim udziale nauczyciela:

– schodzenie się, rozchodzenie dzieci, zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci

– zabawy :konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, twórcze i inne.

II

najwyżej 1/5 czasu

9.00 – 10.00

(dzieci młodsze)

9.00 – 10.30

(dzieci starsze)

Zajęcia dydaktyczne realizowane według programu:

„Naszeprzedszkole” wyd. MAC Edukacja

oraz programów własnych i profilaktycznych.

III

co najmniej 1/4 czasu

10.00 – 11.30

(dzieci młodsze)

10.30-11.30

(dzieci starsze)

15.00 – 16.30

Czas pobytu na świeżym powietrzu:

– zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym,

– obserwacje przyrodnicze,

– spacery i wycieczki,

– prace porządkowe.

– zabawy zajęcia sportowe,

-zabawy w ogrodzie w sprzyjających warunkach atmosferycznych.

IV

co najmniej 2/5 czasu

8.30 – 9.00

11.30 – 12.00

14.00 – 14.30

(posiłki)

12.00 – 14.00

(leżakowanie)

7.30 –   8.15

14.30 – 16.30

Czynności związane z samoobsługą, kulturą zachowania sięw różnych sytuacjach, czynności opiekuńcze, czynnościorganizacyjne i inne:

* czynności związane z przygotowaniem do posiłków

* czynności związane z przygotowaniem do odpoczynku

– leżakowanie (dzieci młodsze)

– odpoczynek i relaks dla dzieci regulowany przez nauczyciela (słuchanie bajek czytanych przez nauczyciela, muzyki relaksacyjnej, literatury dziecięcej z płyt CD),gry i zabawy dydaktyczne stymulujące rozwój dziecka, ćwiczenia i zabawy kompensacyjno – wyrównawcze (dzieci starsze);

* propozycje zabaw organizowanych:

– zabawy organizowane przez nauczyciela,

– zajęcia stymulujące indywidualny rozwój dziecka

– zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci.