Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym

Jednostka: Przedszkole nr 2 (SMOLNA)
WAŻNA INFORMACJA:
Rodzice kandydatów zakwalifikowanych są zobowiązani do potwierdzenia woli uczęszczania do jednostki w terminie do 2020-06-19 godz. 12:00.
Brak potwierdzenia we wskazanym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w jednostce.
RODZICE, KTÓRZY NIE ZŁOŻYLI WNIOSKU W PRZEDSZKOLU NR 2 PROSZENI SĄ O DOSTARCZENIE DOKUMENTU.
Minimalna ilość punktów do przyjęcia w Przedszkolu nr 2 wynosi 1000.