OGŁOSZENIE – NABÓR

10.06.2020 o godzinie 12:00 na stronie internetowej naszej placówki oraz na drzwiach wejściowych przedszkola zostanie podana lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym.

Rodzic dziecka zakwalifikowanego dostarcza do przedszkola potwierdzenie woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w dniach 12.06 od godziny 12:00 do 19.06 do godziny 12:00.

Treść oświadczenia.

Potwierdzam wolę przyjęcia mojego dziecka………………………………………….
urodzonego ………………..w………………………… do Przedszkola nr 2 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10 w Rybniku na rok szkolny 2020 / 2021.

(Druki potwierdzeń znajdują się do pobrania w przedszkolu)

Oświadczenie musi być podpisane przez oboje rodziców i dostarczone osobiście do skrzynki podawczej w godzinach pracy przedszkola tj. od 6:30 – 15:30 lub skan przesłany e-mailem na adres: sp2@um.rybnik.pl