INFORMACJE DOTYCZĄCE REKRUTACJI NA NOWY ROK SZKOLNY 2020/2021

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ SKŁADANIA DOKUMENTÓW NA NOWYROK SZKOLNY 2020/2021

1.Składanie wniosku wraz z załącznikami
od 26.05.2020 godz. 9.00 do 04.06.2020r. do godz. 15.00
2.Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
10.06.2020 r. godz. 12.00
3.Potwierdzenie przez rodziców/ opiekunów prawnych kandydata woli przyjęcia do przedszkola
od 12.06. godz. 12.00 do 19.06.2020r.do godz. 12.00
4.Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
22.06.2020r. godz. 12.00

Rekrutacja do przedszkola odbywa się na drodze elektronicznej, należy zalogować się na stronie naborowej dla rodziców i postępować zgodnie z zasadami naboru.
Wypełniając wniosek, na liście preferencji na pierwszym miejscu należy wpisać przedszkole, którym jesteśmy najbardziej zainteresowani i tam dostarczyć jego papierową wersję, podpisaną przez obojga rodziców.
O formie bezpiecznego dostarczenia dokumentów do placówki , poinformujemy w terminie późniejszym.

STRONA NABOROWA DLA RODZICÓW:
www.rybnik.przedszkola.vnabor.pl