INFORMACJE DOTYCZĄCE STRAJKU

Szanowni Rodzice / Opiekunowie prawni!

Informuję, że jeżeli strajk dojdzie do skutku, to 8 kwietnia 2019 r. – poniedziałek, Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 10 w Rybniku (przedszkole, szkoła, świetlica) będzie zamknięty z uwagi na brak zapewnienia opieki uczniom i przedszkolakom. Jednocześnie informuję, że rodzicom przysługuje prawo do zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem zdrowym do lat 8.
Niestety, w obecnej sytuacji nie mogę zapewnić rodziców uczniów klas VIII, czy egzamin odbędzie się w planowanym terminie.

Z poważaniem,
Ewa Jankowska
dyrektor ZSzP nr 10 w Rybniku