Wesołych Świąt życzenia

INFORMACJE DOTYCZĄCE REKRUTACJI NA NOWY ROK SZKOLNY 2020/2021

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ SKŁADANIA DOKUMENTÓW NA NOWYROK SZKOLNY 2020/2021 1.Składanie wniosku wraz z załącznikami od 26.05.2020 godz. 9.00 do 04.06.2020r. do godz. 15.00 2.Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 10.06.2020 r. godz. 12.00 3.Potwierdzenie przez rodziców/ opiekunów prawnych kandydata woli przyjęcia do przedszkola od 12.06. godz. 12.00 do 19.06.2020r.do godz. 12.00 więcej….

Wesołych Świąt życzenia

REKRUTACJA 2019/2020

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2019/2020 do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Miasto Rybnik jest organem prowadzącym. LP Rodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym Data rozpoczęcia Data zakończenia Składanie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego 18.03.2019 godz. 9.00 22.03.2019 godz. 15.00 1. Złożenie wniosku więcej….

Wesołych Świąt życzenia

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego

Or.0050.54.2016 (2016-8563) ZARZĄDZENIE 54/2016 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2016/2017 do publicznych przedszkoli oraz do publicznych szkół podstawowych, dla których Miasto Rybnik jest organem prowadzącym Działając na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca więcej….

Wesołych Świąt życzenia

Zasady naboru do przedszkola na rok szkolny 2017/2018

Rodzice dzieci uczęszczających do danego publicznego przedszkola składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, w terminie od 27 lutego do 3 marca br. W związku z bardzo dużym zapotrzebowaniem na miejsca informujemy, że w wielu dzielnicach funkcjonują oddziały poza budynkiem przedszkola. Decyzja o przydziale dziecka do konkretnego oddziału jest podejmowana więcej….