20190214_095141

REKRUTACJA 2019/2020

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2019/2020 do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Miasto Rybnik jest organem prowadzącym. LP Rodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym Data rozpoczęcia Data zakończenia Składanie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego 18.03.2019 godz. 9.00 22.03.2019 godz. 15.00 1. Złożenie wniosku więcej….

20190214_095141

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego

Or.0050.54.2016 (2016-8563) ZARZĄDZENIE 54/2016 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2016/2017 do publicznych przedszkoli oraz do publicznych szkół podstawowych, dla których Miasto Rybnik jest organem prowadzącym Działając na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca więcej….

20190214_095141

Zasady naboru do przedszkola na rok szkolny 2017/2018

Rodzice dzieci uczęszczających do danego publicznego przedszkola składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, w terminie od 27 lutego do 3 marca br. W związku z bardzo dużym zapotrzebowaniem na miejsca informujemy, że w wielu dzielnicach funkcjonują oddziały poza budynkiem przedszkola. Decyzja o przydziale dziecka do konkretnego oddziału jest podejmowana więcej….